Igbo Language Examination Questions For Jss2 Third Term

Igbo Language Examination Questions For Jss2 Third Term

The Igbo language is an important part of Nigeria’s cultural heritage. It is the native language of the Igbo people, who are one of the largest ethnic groups in Nigeria. The language has been spoken for centuries and is still widely used today. It is estimated that there are over 20 million Igbo speakers in Nigeria. However, as culture cannot be erased, Igbo language is now widely taught in schools and at the end of the term, examination questions are set. Below are 3rd | third term examination questions for igbo language. compiled by webemtech IT

SUBJECT: Igbo Language 

CLASS: J.S.S 2

Instructions: Attempt all questions

AGHOTAAZAA

Omaka  e  nwere  n’ala  igbo  bugasi, Oru ugbo,  Igbo nta,  ite  Mmanya, Ikpu  uzu. O buy a mere azu, anu, mmanuya, na ngwa oruugbo  bu aturu  tawa n’al Igbo.

            Maazi Okeke bu 0diji  a  maara  nke  oma  n’obodo  Amauzu. O  nwire  anya  nka  iji  mata  otutu  ihe  na- eme  ka  ihe  a  kuru  too ma  mikwa  mkpuru n’uju  karia  nke  ndi  orugbo  ibe  ija. O maara nri  akuku na  dui  ala  na-  adi  ihe  akuiru  o bula  mma,  oge  ihochasi  ahihia  n’ugbo  na  imanye  osis  na  ji  doro  ya  anya,  etu  a  ka itinye  aka  ji  n’osis  si  riee ya  uburu.

Tupu  mmirii  mbu  atuo  n’ala,  Maazi  Okeke  a  dila  njikere  imalite  oruugbo.  Odozichaalari,  Ogu,  mma, ngmilal, abou na  nkata  o ga- eji  malite  oru  ma  nwetakwa  udi  akuku di ich  iche  dika  ji, ede, ona, ahuekere,  akpu  bu  ndi  o ga – ako  nye  wala  n’afo  ahu. O wee na- ele anja mmiri  ozuzo  nke  abuo.

Arumaru  (10marks)

1.         N’ederede  a  diji  bu  onye? (a) na –er  nnukwu ji (b)na – eke  nnukuru  ji (c) na- ako  nnukuru  ji (d) na  -ahu  ji

  • Are you a TEACHER or a STUDENT looking for an alternative source of income?
  • Become a proficient and certified website designer without coding and start earning big!
  • Join over 5,000 individuals learning tech today!.
  • At the end of the course, you will be able to design any type of website like a pro.
  • Course comes with premium web materials worth over #200k or $235

2.         Ugbo Maazi  Okeke  na  -eruputa  ji  karia nke  ndi  ozo  n’ihi  ___(a)nri  akukuo  na- etinye  (b) udi  ala  Ϙ  na  – ako nri  (c) etu  osi  efocha  ahihi’a  n’ugbo  (d) etu  o  si  etinye   osisi  na  ji

3.         Ujodu ngw  oru  Maazi  Okeke  ji  aru  oru  bu (a) Ogu, mma  na  ngwuala  (b) Nkata,  abo  na  akpa  (a) Ϙke na ona,  ahuiekere  (d) nguruala, ji  na  nri  akuku

4.         N’obodo  Amauzu ihe  eji  mara, Maazi Okeke bu ____ (a) ikuazu (b) Oru ugbo (c) Igbanta (d) Ite mmaniga

Also see: Jiji Whatsapp Number | Contact Us Now!

5.         N’ederede a, ihe  iri mmadu  uburu  putara ____ (a) ito mmadu  uto  (b) ira mmadu  ahu  (c) igbagurofu mmadu  anua  uto  (d) ido  mmadu  anya 


Igbo Language Examination Questions For Jss2 Third Term Section B Ederede (10marks)

Dee maka Ezigbo Enyim

1a.       Ubochi  olee  ka  ndi  igbo  nwere  n’izu uka?

1b.       Deputa  ha.

2.         Were Toozde   na  fraidee  mere  ahiri  okwe.

2b.       Afo  olee  ka  ndi  igbo  nneere.

2c.       Deputa ano n’ime ha.

3.         A.M putana______

P.M putana _____

3b.       Deputa  abuo  ihu  igwe  ndi  igbo

5.         Deputa uzo   nri   isii   ejiri    mara    Igbo

5b.       Deputa   ndia   ka   eji  alu  nwanjo  n’ala  Igbo:  Usoro  eji  alu  nwa nyi  ______,  ______ na  __________

6.         Uru  iliu nwanyi  bu  _______  na  ______


Section D   (10marks)

Attempt  all  questions (1 mark each)

1.         Ndi  Igbo  na – agu  nwa  ohuru  aha  n’ubochi  nke  olee  _______ (a) isii (b) asaa (c) ano (d) ato

2.         Kedu  nke  bu  aha  aguru  site  n’alumi  na  ndoa  _________(a) Ozoemena  (b) Chidera  (c) Chikadibia  (d) Chukwu  emeka

3.         Kedu nke  bu  mkpuruokwu  eji agwa  mmadi ihe  ____ (a) Gini bu aha  gi  (b) kedu  nke  ichoro (c) E bi m nna  gwagwa

4.         Out  n’ime ndi’a  bu  nri  ejiri  mara  Igbo _____ (a) akidi  na  akpu  (b)  ewedu  na  amala  (c) tuwo  na  nsala

5.         Onwa  nke  asaa n’afo  bu  _____ (a) mee (b) Juua  (c) Julaji  (d) Ogost

6.         Vowel  putara  giri  n’asusu Igbo? (a) udaume  (b) asusa  (c) Abiidii (d) Mgbochiume

7.         55 Putara _____ (a) Ise  ise  (b) iri ise  (c) iri  na  ise  (d) iri  ise  na  ise

8.         Ndi  a  bucha  oga  ajo  ma  ewepu _____ (a) okochi  (b) udummiri  (c) Uguru  (d) ututu

9.         Mgbo chiume mkpi  di   ole? _____ (a) Asato (b) Ano (c) itoolu (d) iri 10.       A  na – ata  _____ ata. (a) unere  (b) udara  (c) oroma  (d) oka

Igbo Language Examination Questions For Jss2 Third Term


Suggested: Jss 1 Igbo Language Examination Questions Third Term


Related

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Message Us on WhatsApp